OŠ VUGROVEC - KAŠINA

MŠ Kašina

Tjedan B (7r ujutro, 8r poslijepodne)

-------------------------- u Kabinetu fizike, kemije, biologije

PŠ Vugrovec

Tjedan A (8r ujutro, 7r poslijepodne)

                                      ----------------------- u Kabinetu                                          biologije, fizike i kemije

OŠ ČUČERJE


Tjedan B:

Srijeda: 11:25 – 12:00

kabinetu učitelja kemije, fizike - I kat hodnik lijevo

Također ukoliko niste u mogućnosti dolaziti u nastavnu smjenu, a imate pitanja, nedoumice, trebate pomoć... -

sljedećih datuma informacije su u poslijepodnevnom terminu od

  17:30H - 18:15H

5.10; 16.11.; 14.12.; 25.01.; 22.02.; 22.03.; 19.04.; 17.05.

Dragi roditelji,

Vaši mali ljudi i ove godine nosit će se sa odgojno-obrazovnim zadacima koje pred njih stavlja plan i program naše nastave. Želim im da uspješno i s lakoćom savladaju sve "prepreke" koje su pred njima u cilju njihovog napredovanja u svim svojim sposobnostima i kompetencijama.

Kako bi se bolje i na vrijeme pripremili potičem Vas da više puta tijekom godine pregledate OKVIRNI VREMENIK PISANIH PROVJERA koji će biti javno objavljen od strane škole do kraja trećega tjedna nastave u svakom polugodištu .


Iz fizike u 7 i 8 razredu čeka ih 6 velikih ( provjere u trajanju duljem od 15 minuta) pisanih provjera znanja.


7 RAZRED

I. Što su tijela, mjerne jedinice i mjerenje

II. Kako mjerimo masu i gustoću, određujemo težište i ravnotežu

III. Što su to međudjelovanja ili sile [elastična sila i iščitavanje grafa]

IV. Određujemo trenje i tlak

V. Energija, rad i snaga nekog tijela

VI. Unutarnja energija i toplina nekog tijela

8 RAZRED

I. Strujni krugovi i mjerenje struje

II. Napon i otpor u strujnom krugu [Ohmov zakon]

III. Jednoliko gibanje

IV. Akcelerirano gibanje i temeljni zakon gibanja

V. Valovi

VI. Svjetlost


U svrhu uvida u postignutu razinu kompetencija učenika u pojedinom razrednom odjelu i nastavnome predmetu vaše djece, oni će pisati Inicijalnu provjeru znanja. 

Inicijalna provjera će se provesti do kraja drugoga tjedna od početka nastavne godine, a pisane inicijalne provjere ne ubrajaju se u broj planiranih pisanih provjera prema okvirnom vremeniku pisanih provjera.  Rezultat inicijalne provjere upisuje se u bilješke o praćenju učenika (sa strane- bilješke u imeniku) , ne ocjenjuje se te služi pravovremenom pružanju kvalitetne individualne informacije učeniku i roditelju.


Ukoliko vaše dijete pohađa ove godine sedmi razred, a nakon inicijalne provjere je upućeno na dopunsku nastavu iz fizike - ne očajavajte. 


Za učenike sedmih razreda bitno je da su usvojili sljedeća znanja iz matematike: 1 razred - koja su tijela u prostoru, množenje sa brojem 10; 4 razred - mjerenje površina - kvadrat i pravokutnik, mjerenje obujma kocke, te 5 razred - mjerne jedinice za duljinu, procjenjivanje pri mjerenju duljine, decimalna točka, decimalna mjesta, brojevni pravac s decimalnim brojevima i zaokruživanje decimalnog broja.  

Naravno da se djeca neće sjetiti svega - tako da će na dopunskoj nastavi imati mogućnost sa mnom dodatno - besplatno izvježbati sve navedeno kako bi lakše pratili nastavu fizike.


Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenika može se provoditi na svakom nastavnome satu bez obveze najave i, u pravilu, neće trajati dulje od 10 minuta po učeniku, osim ako zaista učeniku nije potrebno dati više vremena za odgovor.  


Kratke pisane provjere u trajanju do 15 minuta biti će najvaljene pravovaljano i u pravilu će biti kratke (do 5 minuta). Njihov rezultat bilježi se u bilješke, a nakon nekoliko (u pravilu tri kratke provjere ) zbirna ocjena upisat će se u imenik.  Učenici će biti obaviješteni o opsegu sadržaja koji će se provjeravati kratka provjera i načinu provođenja pisane provjere (u pravilu je to ili pet jednostavnih kratkih zadataka ili pet kratkih pitanja). 

PRAVILNIK O NAČINIMA POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ŠKOLU

NACIONALNI KURIKULUM

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA